• Telefonische helpdesk +31(0)30-2272338
 • Duurzame innovaties
 • Onderhoudsdiensten & keuringen
 • Bespaar direct op uw afvalkosten
 • info@greentrash.nl
 • Telefonische helpdesk +31(0)30-2272338
 • Duurzame innovaties
 • Onderhoudsdiensten & keuringen
 • Bespaar direct op uw afvalkosten
 • info@greentrash.nl

Blog augustus 2020

Green Trash – Innovatieve en duurzame afvalsystemen

Superlizzy afvalreductie machine circulair en duurzaam verminderen van afval Green Trash BV

Superlizzy afvalreductie machine model SL500Full

BinE automatische scheiding van afval smart waste bin smart city Circular offices Green Trash BV

Bin-E automatische afvalscheidingsmachine Smart Waste BIn

Fastfood prullenbak slimme reductie machine schredder voor disposable afval Green Trash BV

Superlizzy bij Fastfoodlocaties in binnen en buitenland

Hoe gaan wij om met circulaire en duurzame vraagstukken?

Het innovatieve- en duurzame bedrijf Green Trash BV is de exclusieve importeur en distributeur van diverse slimme en geautomatiseerde afvalmachines. Eigenaren Marco Smithjes en Rutger Koster zijn in 2015 opgestart met als missie om te komen tot een totaaloplossing en een revolutie te bereiken in de recyclingketen. Dat willen ze bereiken door het creëren van een systematische oplossing die volledig afvalbeheer automatiseert en het volume significant zal reduceren. Met als doel een duurzame en schone wereld met een gezonde toekomst voor de volgende generaties.

Green Trash biedt ontwikkelingen op het gebied van volumereductie en afvalscheiding. Zo heeft Green Trash een oplossing voor directe en automatische afvalscheiding na deponering middels hun slimme afvalmachine BIN-E. Een nauwkeurige- en automatische afvalscheiding in vier van tevoren ingestelde afvalsoorten.

Daarnaast is Green Trash actief met de Superlizzy afvalreductiemachine. Deze slimme oplossing geeft circa 90% volumereductie en kan vloeibaar afval automatisch scheiden van het vaste afval en zijn o.a. geïnstalleerd bij bekende fastfoodrestaurants en grote bedrijfsrestaurants. Een perfecte oplossing voor locaties waar veel disposable afval vrijkomt om snel, efficiënt en duurzaam het afval te verwerken. Met een duo opstelling kan ook het afval worden gescheiden.

Superlizzy biedt de volgende voordelen:

 • Volumereductie tot 90%
 • Minder tijd en geld kwijt aan
 • afvalcollectie
 • Besparing op afvalzakken
 • Ruimtebesparing: 1 machine
 • vervangt 6 tot 8 afvalbakken
 • Snelle return on investment
 • (ROI)
 • Hygiënische werkomgeving
 • Minder overlast door ledigingen
 • Automatische vochtscheiding
BinE Smart Waste bin afvalreductie machine met vulgraadsensor en databeheer en management Circular Offices smart city Green Trash BV

Bin-E automatische scheiding

Bin-e is een op Internet Of Things gebaseerde ‘smart waste bin’ dat afval direct na deponering in de enkele voedingsmond automatisch herkent, sorteert en comprimeert. Het is ontstaan uit de behoefte aan een slimme afvalscheidingsoplossing op plaatsen waar een efficiënt sorteersysteem moeilijk te introduceren is. In openbare- en kantoorruimtes sorteren mensen het afval vaak niet goed genoeg vanwege een gebrek aan motivatie, kennis of een goede infrastructuur.

Bin-e verbetert de recyclingketen door de hoeveelheid teruggewonnen hulpbronnen te vergroten en de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat te verminderen door nauwkeurige scheiding. Het transformeert afvalbeheer in een geïntegreerd systeem om de weg naar een circulaire, duurzame economie mogelijk te maken. De machine is uitgerust met vier ingebouwde opvangbakken waarin het afval per soort wordt opgeslagen na automatische sortering.

Middels speciale software en een handige klantenapp kan het vulniveau worden uitgelezen en de status en locatie van de machine worden gerapporteerd. De Bin-E is ook uitgerust met een touch screen op de voorkant van de machine waarop het herkenningsproces wordt weergegeven.

Green Trash BV is de exclusieve distributeur van Bin-e en Superlizzy voor de Benelux en zijn er al vele mooie referenties opgebouwd in binnen en buitenland. Naast het leveren van machines is Green Trash ook uw partner voor onderhoud en service van de geleverde systemen en middels diverse samenwerkingsverbanden verzorgt Green Trash totaaloplossingen op het gebied van afvalbeheer en circulaire verwerking en geven wij vele organisaties advies voor een verbetering van het afvalmanagement.

Kijk voor meer informatie op onze website www.greentrash.nl of bel: 030-2272338.

WASTE NO LONGER!

#smartwastebins #circular #circulair #slimmeafvalbak #Superlizzy #bin-e #IoT #smartcity #duurzaam #afvalverwerking #afvalmachine #volumereductie #GreenTrashBV

Blog 25 Augustus 2020 - Bron tekst: circulair in bedrijf

Bronscheiding of Nascheiding? Wat is beter...

Bronscheiding of nascheiding: dit onderwerp is de afgelopen tijd veel in de media geweest. In enkele gemeenten wordt er al aan nascheiding gedaan en bij steeds meer gemeenten komt dit plan op tafel te liggen. Bij nascheiding worden jouw plastics, drinkpakken en blikken niet meer in een aparte afvalbak ingezameld, de welbekende PMD-afvalbak, maar bij het restafval. Na het inzamelen van je afval wordt het PMD op de locatie van de afvalinzamelaar gescheiden van het restafval.

Het klinkt misschien mooi, een bak minder in huis of in de tuin en het is gemakkelijker om je afval in één bak weg te gooien. Met de wetenschap dat nascheiding effectiever kan zijn dan bronscheiding, lijkt er geen reden te zijn om niet aan nascheiding te doen. Toch zijn er ook nadelige effecten ten opzichte van bronscheiding. Zo leidt bronscheiding tot het hoogste percentage recycling en levert het schonere afvalstromen op dan bij nascheiding. Ook wordt het draagvlak voor het scheiden van afval kleiner wanneer mensen hun afval niet meer bewust hoeven te scheiden. Tot slot is nascheiding duurder, omdat de kwaliteit en afzetbaarheid minder goed zijn.

Voor bedrijven blijft bronscheiding de meest voordelige oplossing. Immers is het verwerken van restafval het duurst ten opzichte van de andere afvalstromen en wordt de afvalstoffenheffing voor het verbranden van restafval de komende jaren verhoogd. Het is dus voordeliger om bedrijfsaval gescheiden in te zamelen. Ook met het oog op de toekomst – in 2050 moet Nederland 100% circulair zijn – zal het scheiden van afval alleen maar belangrijker worden.