Innovatief systeem voor afvalreductie

We produceren met z’n allen miljarden kilo’s afval per jaar. Niet goed voor het milieu en onze portemonnee. De roep om een circulaire economie en het terugdringen van de enorme afvalberg klinkt steeds luider. Maar hoe zorgen we daarvoor?

Superlizzy biedt de oplossing:
een revolutionaire machine die het volume van allerlei soorten afval terugdringt met bijna 90%. De verschillende modellen Superlizzy;s zijn er voor allerlei soorten consumentenafval: van Pet flesjes en blikjes tot papieren bakjes met etensresten en restafval.

Een Superlizzy vervangt zes tot acht afvalbakken en is daardoor perfect voor locaties waar veel consumentenafval geproduceerd wordt, zoals bioscopen, fastfoodbedrijven, restaurants, ziekenhuizen, scholen, kantoren, stations en andere openbare gelegenheden.